Các Stylist sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng phục vụ định kỳ và tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiêm từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành tóc.