Co- Salon đầu tư mạnh mẽ vào Marketing bao gồm website, fanpage, … chương trình ưu đãi định kỳ hàng tháng.
Chiến lược Marketing theo xu hướng công nghệ nhanh, nhạy và hiệu quả giúp khai thác tốt nguồn khách hàng tiềm năng